1.VÝSTAVNÍ PROSTOR 

Výrobky budou vystaveny na stolech, proto by měla být velikost výrobků maximálně 30 x 40 cm. Výrobky budou volně přístupné lidem, tedy pokud budete chtít mít výrobek zabezpečen, je nutné dodat víko z průhledného materiálu. Výrobky budou pod dohledem kamer.


2.POŽADAVKY NA NAPÁJENÍ A BEZPEČNOST NAPÁJENÍ (tvůrce výrobku musí sdělit požadavky nad rámec standardu)

a) K dispozici bude jedna zásuvka 230V-50Hz. Pokud budete potřebovat větší výkon, tak prosím o zaslání informací předem. V případě, že budete potřebovat větší počet zásuvek, tak si musíte zajistit zlodějku nebo můžeme zajistit prodlužovací přívod s více zásuvkami. Do zásuvky na 230V se mohou zapojit jen
profesionální spotřebiče (reflektor, ventilátor, zdroj).

b) Druhou variantou napájení bude zdroj 12V stejnosměrný s maximálním proudovým           zatížením 2000mA. Pokud budete potřebovat tento zdroj, musíte tuto informaci uvést dopředu a nahlásit, jakým typem konektoru má být zdroj osazen. Zdroj je spínaný (takové zdroje nejsou vhodné k napájení zesilovačů a audio techniky)

c) Škola přiloží k výrobku vlastní zdroj. Ten musí být PROFESIONÁLNĚ VYROBENÝ! Žádné DIY zdroje různých bastlířů. Bezpečnost na prvním místě.

Zdroje musí být umístěny mimo dohled. (Například pod stolíky.)


3.POŽADAVKY NA BEZPEČNOST OBECNĚ

a) Veškeré výrobky musí být provozovány na maximálním napěťovém levelu 24V (hranice tzv. bezpečného napětí). Toto se netýká zdroje napájení (o bezpečnosti napájení jsme psali v bodě 2). Pokud je nutné, aby byl výrobek provozován na vyšším napětí (nad 24V, např. elektronky a digitrony) musí vystavovatel zajistit výrobek proti náhodnému dotyku. Ochrana minimálně IP34 dle normy IEC 60529 (elektrotechnici znají). Ochranu lze zajistit například přikrytím výrobku průhledným plexisklem.
Určitě doplnit o výstražné symboly.

b) Výstavní prostory budou ohraničeny pouze bezpečnostním páskem.  


4.POŽADAVKY NA ZHOTOVENÍ VÝROBKŮ

a) Výrobek by měl být zejména efektní (blikače, hodiny, houkačky, teploměry, měřiče, atd...). Pokud bude nějaká interaktivita (návštěvníci budou ovlivňovat chod výrobku), měl by být výrobek bytelný. Raději vyroben z odolnějších (nekřehkých) materiálů. Během výstavy nebude u výrobků nepřetržitý dozor.

b)  Výrobek bude nepřetržitě funkční od začátku výstavy v Obchodním centru po dobu    30-35 dní. Měl by být k tomu přizpůsoben. Například při napájení z baterie.


c)  Napájení bude zajištěno nepřetržitě/bude se vypínat na noc. Tuto informaci upřesníme.  Pokud se bude vypínat, tak zdůrazňuji, že by se měl výrobek po opětovném připojení napájení, také sám spustit (nikdo z personálu OC nebude nastavovat čas hodin, zapínat nějaké tlačítko specifika výrobku).

d) Výrobek by měl být automatický, samostatně funkční. Tato informace je značně relativní.   Někdo může vyrobit třeba elektronickou ruletu, která se bude spouštět ze strany návštěvníka. Tady si můžete vybrat variantu sami.

 

Výrobek může vyrobit jednotlivec případně skupinka maximálně 3 studentů. Součastí výrobku musí být dokumentace, ve které by se měli studenti zaměřit předevšm na zapojení, zdůvodnění volby součástek, popis funkce, ovládání, výkresy DPS. Vítězné výrobky zůstanou po ukončení výstavy k dispozici na dobu neurčitou společnosti TIPA, spol. s r.o. Tyto výrobky budou postupně vystavovány v provozovnách firmy a budou označeny názvem školy, která konkrétní výrobek přihlásila do soutěže.