Komplexní projekt vzdělávání zaměstnanců firmy

TIPA, spol. s r.o.

 

Registrační číslo: CZ.1.04./1.1.02/35.00312

Celková výše finanční podpory:  Kč 2 925 015,--

Doba realizace projektu:  květen 2010 – únor 2012

Popis projektu

Tímto projektem budou proškoleni všichni zaměstnanci firmy TIPA, spol. s r.o. . Projekt je tvořen 9 vzdělávacími aktivitami: Manažerská komunikace, zadávání úkolů a zpětná vazba, vyjednávání a argumentace, motivace zaměstnanců, osobnost managera, prezentační dovednosti, Time a stress management, efektivní vedení lidí a delegování, řízení změn..

Cíle projektu

Cílem projektu je rozvoj znalostí a dovedností zaměstnanců, vytvoření silné konkurenční výhody společnosti TIPA spol. s r.o., zvýšení adaptability zaměstnanců, zefektivnění firemních procesů a podpoření rozvoje a inovací systémového vzdělávání firmy.

Výsledky

Uvedených cílů bude dosaženo účastí a aktivním zapojením cílové skupiny do vzdělávacích aktivit, které budou realizovány jako uzavřené firemní semináře. Na realizaci projektu se bude podílet realizační tým (projektový manažer, metodik vzdělávání, administrativní asistent), externí evaluátor a dodavatel vzdělávacích služeb. Projekt probíhá května 2010 do února 2012. Projekt bude realizován v Moravskoslezském kraji. V rámci projektu by mělo být proškoleno 60 osob.

Výběrové řízení

V souvislosti s realizací projektu bylo uskutečněno výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích kurzů a na zajištění servisních služeb pro realizaci projektu (tj. zajištění školících prostor, občerstvení a ubytování pro vybrané kurzy). Z oslovených dodavatelů se vítězi staly společnosti Tempo Training & Consulting, s. r. o., která pro cílovou skupinu zajistila jednotlivá školení, a společnost Valero s. r. o., která zaopatřila služby doprovodné ke kurzům.

Průběh realizace projektu

Všechny kurzy byly realizovány dle plánovaného a průběžně aktualizovaného harmonogramu projektu a proběhly následovně, podle monitorovacích období.

V prvním monitorovacím období (od 15. 2. 2010 do 14. 8. 2010) proběhly následující školení:

Osobnost managera
Týmová spolupráce
Osobnostní typologie a její využití v praxi
Prezentační dovednosti
Manažerská komunikace
Obchodní dovednosti

Ve druhém monitorovacím období (od 15. 8. 2010 do 14. 2. 2011) proběhly následující školení:

Motivace zaměstnanců
Komunikace s klientem
Obchodní dovednosti
Time management
Firemní kultura
Týmová spolupráce

Ve třetím monitorovacím období (od 15. 2. 2011 do 14. 8. 2011):

Zadávání úkolů a zpětná vazba
Time a stres management
Efektivní vedení lidí, RP
Vyjednávání a argumentace
Řízení změn
Vyjednávání v obchodní praxi
Psychologie prodeje
Vnitrofiremní komunikace
Firemní kultura

V dalším monitorovacím období budou školení pokračovat dále dle harmonogramu, jsou naplánovány především ICT kurzy, tj. MS Excel, MS Word a B-learning, které pomohou prohloubit znalosti cílové skupiny v této problematice.

 Realizátor projektu

Název: TIPA, spol. s r.o.

IČ: 428 64 208

Ulice: Sadová 2749/42

Město: Opava

PSČ: 746 01

Kontaktní osoba

Kontakt: Irena Toflová, irena.toflova@tipa.eu, tel.: 553 624 404

www: https://www.tipa.eu

Oficiální stránky projektu: http://www.esfcr.cz/