Odstoupení od kupní smlouvy


Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího info@tipa.eu.

V případě odstoupení od kupní smlouvy se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu.

V případě odstoupení od smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.  Kupující má kromě kupní ceny zboží právo na vrácení nákladů souvisejících s dopravou zboží, kterou prodávajícímu uhradil, nejvýše však, ale ve výši ceny nejlevnější nabízené dopravy prodávajícího. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

K uplatnění nároku na vrácení peněz dodržujte, prosíme, následující podmínky:

- zboží nesmí být zákazníkem zasláno dobírkou, do zásilky s vráceným zbožím vložte (pokud je možné) fakturu a záruční list zboží

- po převzetí a kontrole zboží, vám bude doručeno oznámení, zda bude vaší žádosti o vrácení zboží vyhověno.

 

Obchodní spolupráce s partnery (registrovaní zákazníci s živnostenským oprávněním) se podřizuje obchodnímu zákoníku, který neumožňuje vrácení zboží do čtrnácti (14) dnů bez  udání důvodu.

  

V případě software a datových nosičů s obsahem autorského díla, nesmí být zboží vůbec otevřeno.V případě poškození obalu, zboží, popřípadě, že výrobek jeví známky použítí, vrací se poměrná část peněz za zboží.